top of page

DỊCH VỤ CHO THUÊ XE DU LỊCH
HÀNG ĐẦU CẦN THƠ

toyota-fortuner-2019-7-cho-tuvanmuaxe-2.jpg

Cho thuê xe 7 chỗ

Nhiều dòng xe 7 chỗ chất lượng cao:

- Thuê xe inova 7 chỗ

- Thuê xe Fortuner 7 chỗ

- Thuê xe Ford 7 chỗ

kich-thuoc-xe-16-cho-2.jpg

Cho thuê xe 16 chỗ

Nhiều dòng xe 16 chỗ chất lượng cao:

- Thuê xe Ford 16 chỗ

- Thuê xe Limousine

- Thuê xe Mẹc 16 chỗ

xe29thaco-2.jpg

Cho thuê xe 29 chỗ

Nhiều dòng xe 29 chỗ chất lượng cao:

- Thuê xe County 29 chỗ

- Thuê xe Samco 29 chỗ

- Thuê xe Thaco 29 chỗ

Hyundai-Universe.jpg

Cho thuê xe 45 chỗ

Nhiều dòng xe 45 chỗ chất lượng cao:

- Thuê xe Space 45 chỗ

- Thuê xe Universe 45 chỗ

- Thuê xe Thaco 45 chỗ

mobihome_premiumX_ngoaithat.jpg

Cho thuê xe giường nằm

Nhiều dòng xe giường nằm chất lượng cao:

- Thuê xe giường nằm 21 chỗ

- Thuê xe giường nằm 34 chỗ

xe1-16442814.jpg

Cho thuê tay ga (xe máy)

Nhiều dòng xe tay ga chất lượng cao:

- Thuê xe gắn máy tay ga

- Thuê xe gắn máy xe số

bottom of page