top of page

KHÁCH SẠN CÔN ĐẢO: KHÁCH SẠN HƯƠNG ĐÀO
Giá phòng 2 người: 600.000đ/phòng/đêm
Giá phòng 3 người: 800.000đ/phòng/đêm
Giá phòng 4 người: 1.000.000đ/phòng/đêm

KHÁCH SẠN CÔN ĐẢO: KHÁCH SẠN MINH THẮNG 1
Giá phòng 2 người: 650.000đ/phòng/đêm
Giá phòng 3 người: 800.000đ/phòng/đêm
Giá phòng 4 người: 1.000.000đ/phòng/đêm

KHÁCH SẠN CÔN ĐẢO: KHÁCH SẠN MINH THẮNG 2
Giá phòng 2 người: 650.000đ/phòng/đêm
Giá phòng 3 người: 800.000đ/phòng/đêm
Giá phòng 4 người: 1.000.000đ/phòng/đêm

KHÁCH SẠN CÔN ĐẢO: KHÁCH SẠN BA ĐOÀN 1
Giá phòng 2 người: 650.000đ/phòng/đêm
Giá phòng 3 người: 800.000đ/phòng/đêm
Giá phòng 4 người: 1.000.000đ/phòng/đêm